top of page

PRIVACY VERKLARING

House of Titans gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de cliënt. House of Titans is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om cliënten goede en persoonlijke service te kunnen bieden heeft House of Titans persoonlijke gegevens nodig. Veranderingen betreffende de persoonsgegevens dient de cliënt per omgaande aan House of Titans door te geven.

House of Titans is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de cliënten worden voor administratieve doeleinden van House of Titans gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. House of Titans werkt conform de Wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Contactinformatie verkregen via intakes en intake aanvragen via de website worden gebruikt om informatie omtrent diensten van House of Titans te verzenden.

House of Titans verzamelt gegevens van de cliënt middels intakegesprekken en intake formulieren die ingevuld dienen te worden. Dit om zo een volledig beeld te krijgen van de situatie van de cliënt zodat de diensten hierop volledig op maat afgestemd kunnen worden. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor House of Titans om haar diensten te kunnen verlenen en derhalve is het verstrekken van de gegevens door de cliënt een contractuele verplichting. 

Ingevulde intake formulieren van cliënten die een jaar of langer geleden een traject van House of Titans hebben voltooid, zullen verwijderd worden. Op verzoek kunnen deze gegevens eerder verwijderd worden, echter wel pas na voltooiing van een traject of wanneer de samenwerking beëindigd wordt. Trainingsdata blijft wel bewaard voor eventuele naslag in de toekomst (mocht de cliënt in de toekomst weer een nieuw traject willen starten bij House of Titans). Ook deze informatie kan op verzoek volledig verwijderd worden. Hiervoor dient een e-mail naar House of Titans gestuurd te worden.

Persoonlijke gegevens die op de factuur staan, moeten wettelijk 7 jaar bewaard blijven. Deze kunnen dus niet op verzoek verwijderd worden, en zullen na 7 jaar na de factuurdatum verwijderd worden.

House of Titans gebruikt de diensten van Google en Microsoft voor het opslaan van contactgegevens en data van intake formulieren en trainingen. Deze beide bedrijven voldoen aan de eisen van de wet AVG. De apparatuur (computers en smartphone) die House of Titans gebruikt om bij deze data te komen is voorzien van een wachtwoord. 

Voor vragen of opmerkingen omtrent privacy kunt u contact opnemen met House of Titans via het contactformulier of via het op de website vermeldde telefoonnummer.

GAAN WIJ SAMEN NAAR JOUW 2.0 VERSIE?

bottom of page